אישור עקרונות חלוקת תפקידים ואחריות


הפרד כתובות אימייל עם פסיק.