תנאי מכירה כלליים


צור קשר


 

תנאים אלה מסדירים את התנאים למכירת המוצרים והשירותים על ידי גילים שירותי ניהול ומערכות מידע בע"מ, (המפעילה את Bizzup ושלוחותיה ביחד "Bizzup")   ללקוח.  תנאים נוספים עשויים לחול על שירותים הניתנים על ידי Odoo SA (לדוגמא, הסכם מנויים לארגון ואירוח שרתים). אם תנאים נוספים אלה אינם עולים בקנה אחד עם תנאי המכירה הכלליים, התנאים הנוספים יגברו על התנאים הכלליים האלה.

אנא קרא/י תנאים אלה בעיון לפני ביצוע הזמנה, בקבלת הזמנה הלקוח מצהיר על הסכמתו לתנאים אלה.

רישיון השימוש בגרסת ה – Enterprise מקנה לבעלי הרישיון זכויות שימוש מלאות.  הסכם רישיון השימוש בגרסת ה – Enterprise של Odoo זמין באתר של Odoo.

Bizzup מומחית בייעוץ, התאמה, פיתוח, אינטגרציה, הסבת נתונים, הדרכה, תמיכה ואירוח שרתים בענן של מערכת Odoo עבור לקוחותיה. Bizzup אינה יכולה להיות אחראית לפונקציונליות ולאמינות של תוכנת Odoo או לתוספי תוכנה שלא פותחו על ידה עבור המערכת.  Bizzup אחראית באופן בלעדי על השירות והתמיכה בחלקי המערכת שפותחו על ידה או ע"י שלוחותיה.  Bizzup אינה יכולה להיות אחראית על בעיות במערכת, בתוספים, או בשרתי Odoo (זמינות של 99.9% ) והיא מתחייבת למאמץ עסקי סביר כדי לסייע ללקוחותיה ולייצג אותם במקרים נמצאו בעיות במערכת או בשרתים של חברת Odoo.

Bizzup מוכרת ללקוחותיה "בנקים" של שעות ייעוץ.  Bizzup גורעת שעות ייעוץ מיתרת השעות ב – "בנק" עבור כל אחד משירותיה.  הייעוץ כולל פגישות פנים אל פנים, שיחות ווידאו, התאמת המערכת לצרכי הלקוח, פיתוח קוד, תיקוני באגים, שאלות ותשובות באימייל, WhatsApp, או כל אמצעי תקשורת אחר.  פרק הזמן המינימלי שנגרע מיתרת השעות הוא 10 דקות.  הלקוח מקבל פירוט של שעות הייעוץ שנגרעו  פעמיים בחודש ע"י מנהל הפרוייקט שהוקצה לתמוך בתהליך ייעוץ/בניית פתרון הטכנולוגי ללקוח.

פיתוחים שייעשו ע"י Bizzup עבור הלקוח וששולמו במלואם על ידו, יהיו בבעלות (קניין רוחני וקוד מקור) של הלקוח.

Bizzup עשויה לגבות רישיון שימוש עבור חלקים בפתרון שנמסר ללקוח ושפותחו על ידה והוגדרו כפתרונות מדף או פיתוחים עבור השוק הישראלי כמו הנה"ח, אינטגרציות עם ספקי שירותים ישראלים וכו'.  לא ייגבו דמי רישיון שימוש עבור פיתוחים שנעשו במיוחד עבור הלקוח. על לקוחות Bizzup להסדיר בכתב את זכויות השימוש מול Bizzup.

Bizzup מאפשרת ללקוחותיה לרכוש אחריות (תיקוני באגים, שאלות ותשובות) עבור הפיתוחים שנעשו במיוחד עבור הלקוח.  האחריות היא תקופתית ותתומחר בהתאם להיקף הפיתוחים המיוחדים שנעשו עבור הלקוח.

התשלום על שירותי Bizzup יתבצע מיידית לאחר הוצאת החשבון אלא אם צוינה מסגרת זמן אחרת לתשלום.  בכל מקרה Bizzup שומרת לעצמה לא להתחיל לספק או להפסיק את שירותיה ללא אזהרה מוקדמת עד שיוסדר נושא התשלום.  Bizzup שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בריבית של 15% עבור כל חוב שהוא.  Bizzup שומרת לעצמה את הזכות להיעזר בשירותים משפטיים לגביית חובות שעומדים יותר משישים (60) ימים.  כל ההוצאות המשפטיות תשולמנה ע"י הלקוח.

סכום החשבונית ישולם ל – Bizzup במלואו ללא ניכויים כלשהם הקשורים לחקיקה במדינה בה נמצא הלקוח. עבור לקוחות בעלי נוכחות גלובלית, התמחור יהיה תמיד מבוסס על מיקום הלקוח עם המחירון המתאים, אלא אם צוין אחרת, בכתב, בעת הרכישה.

Bizzup מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לספק את שירותיה בזמן המתאים ובהתאם להערכות שסיפקה על סמך מסמך הדרישות (נספח), תוכנית ולוחות הזמנים המוסכמים.  על הלקוח להבין ששינויים, אפילו קטנים, בדרישות עשויים להשפיע על מחיר השירות ולוח הזמנים.  Bizzup משתדלת להגיב מיידית לבעיות הלקוח ומתחייבת לעשות מאמץ עסקי סביר להביא לפתרונן.

אף אחת מהתחייבויותיה של Bizzup אינה יכולה להיחשב כמחויבות להשגת תוצאות עסקיות כלשהן.

כל היחסים החוזיים של Bizzup עם לקוחותיה יהיו כפופים באופן בלעדי לחוק הישראלי. כל מחלוקת שתתעורר תהיה נתונה בלעדית לסמכותם של בתי המשפט בתל אביב.

Bizzup שומרת לעצמה את הזכות לא להחזיר תשלום עבור שעות ייעוץ ללקוחות שביטלו את ההסכם מסיבה כלשהי גם אם בנק השעות שנרכש ע"י הלקוח נמצא ביתרת שעות חיובית.

יש להודיע בכתב ל – Bizzup על כל תביעה באמצעות מסירה רשומה למשרדה תוך 8 ימים מיום מסירת המערכת או מתן השירותים.

Bizzup לא יכולה, בשום פנים ואופן, להידרש מהלקוח להופיע כצד ג' במסגרת כל תביעה לפיצויים שתוגש נגד הלקוח על ידי גורם כלשהו הנמצא בקשר מסחרי עם הלקוח.

האחריות המצטברת, למטרות שיפוי, של כל צד יחד עם שלוחותיו לא תעלה על 50% מהסכום הכולל ששולם על ידי הלקוח על פי תנאים אלה במהלך 12 החודשים שקדמו למועד האירוע שהוביל לתביעה. תביעות מרובות לא יגדילו מגבלה זו.