תנאי מכירה כלליים


צור קשר


תנאים אלה מסדירים את מכירת המוצרים והשירותים על ידי גילים שירותי ניהול ומערכות מידע בע"מ, המפעילה את Bizzup ושלוחותיה (ביחד, "Bizzup") ללקוח. תנאים נוספים עשויים לחול על שירותים הניתנים על ידי .Odoo S.A. (לדוגמא, הסכם מנויים לארגון). אם תנאים נוספים אלה אינם עולים בקנה אחד עם תנאי המכירה הכלליים, התנאים הנוספים יגברו על התנאים הכלליים האלה.

אנא קרא/י תנאים אלה בעיון לפני ביצוע הזמנה, בקבלת הזמנה הלקוח מצהיר על הסכמתו לתנאים אלה.

Bizzup מתמחה בייעוץ, בין השאר, במערכת Odoo.  Bizzup מומחית בייעוץ, התאמה, הטמעה והדרכה של מערכת Odoo לפי הצרכים של לקוחותיה.  Bizzup איננה אחראית על הפונקציונליות ועל האמינות של תוכנת Odoo.

Bizzup גובה מלקוחותיה שכר טרחה עבור שעות ייעוץ ופיתוח ליישום והטמעת מערכות.  Bizzup מאפשרת ללקוחותיה לרכוש שעות ייעוץ במחיר מוזל עבור תמיכה שוטפת לאחר עליית המערכת לאוויר.  

Bizzup שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי רישיון שימוש בתכונות מסוימות של התוכנה שפותחו במיוחד על ידה עבור לקוחותיה.  תכונות שפותחו במימון לקוח מסויים שייכות לאותו לקוח.

Bizzup שומרת לעצמה את הזכות להגביל את זכויות השימוש ללקוחותיה עבור יישומים (add-ons) שפותחו על ידה (למשל, פיתוחים לשוק הישראלי כמו הנח"ש, מרכזיה, חיבורים לחברות שילוח מקומיות וכד').  על הלקוחות להסדיר את זכויות השימוש בחלקים המיוחדים מול Bizzup ולקבל אישור בכתב עבור תנאי השימוש.

התשלום על שירותינו ישולם מיידית לאחר הוצאת החשבונית, אלא אם צוינה מסגרת זמן אחרת לתשלום בחשבונית או בהזמנה. במקרה של אי תשלום, Bizzup שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות ללא אזהרה מוקדמת ולחייב בריבית קבועה בגובה 15% מהסכום שנותר לתשלום .

הלקוח רוכש מ – Bizzup "בנק" שעות ייעוץ.  Bizzup "תגרע" מיתרת השעות של הלקוח את הזמן שהושקע בייעוץ, שאלות ותשובות, הסבת נתונים, הטמעה, פיתוח והתאמה, תיקוני באגים, הדרכה, כולל הזמן שמושקע במענה/טיפול בהודעות אימייל, SMS ו – WhatsApp.  מינימום הזמן שייגרע עבור כל נושא הוא 10 דקות.  הלקוח הינו המחליט בסופו של דבר איך ינוצל הזמן שנרכש בבנק השעות.  דו"ח ניצול שעות ישלח ללקוח כפעמיים בחודש וללקוח עומדת הזכות לברר פרטים נוספים עבור כל סעיף ניצול.  Bizzup תעשה מאמצים לתת מענה בזמן סביר.  

Bizzup שומרת לעצמה את הזכות לא להחזיר תשלומים עבור שעות ייעוץ ללקוחות שהחליטו לבטל את הפרויקט למרות שבנק השעות שלהם נמצא ביתרה חיובית.

במידה ונותר חוב לאחר יותר משישים (60) יום ממועד הפירעון, Bizzup  שומרת לעצמה את הזכות להיעזר בשירותים משפטיים או אחרים לגביית החוב. כל ההוצאות המשפטיות ישולמו על ידי הלקוח.

סכום החשבונית ישולם ל – Bizzup במלואו ללא ניכויים כלשהם הקשורים לחקיקה במדינה בה נמצא הלקוח. עבור לקוחות בעלי נוכחות גלובלית, התמחור יהיה תמיד מבוסס על מיקום הלקוח עם המחירון המתאים, אלא אם צוין אחרת, בכתב, בעת הרכישה.

Bizzup מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לספק שירותים בזמן המתאים בהתאם לתוכנית ולוחות הזמנים המוסכמים. עם זאת, אף אחת מהתחייבויותיה של Bizzup אינה יכולה להיחשב כמחויבות להשגת תוצאות עסקיות כלשהן.

Bizzup לא יכולה, בשום פנים ואופן, להידרש מהלקוח להופיע כצד ג' במסגרת כל תביעה לפיצויים שתוגש נגד הלקוח על ידי גורם כלשהו הנמצא בקשר מסחרי עם הלקוח.

יש להודיע בכתב ל –  Bizzup על כל תביעה באמצעות מסירה רשומה למשרדה תוך 8 ימים מיום מסירת המערכת או מתן השירותים.

האחריות המצטברת של כל צד יחד עם שלוחותיו לא תעלה על 50% מהסכום הכולל ששולם על ידי הלקוח על פי תנאים אלה במהלך 12 החודשים הסמוכים למועד האירוע שהוביל לתביעה. תביעות מרובות לא יגדילו מגבלה זו.

Bizzup שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. הלקוח יהיה כפוף לתנאים התקפים בעת קבלת תנאים אלו.

כל היחסים החוזיים של Bizzup עם לקוחותיה יהיו כפופים באופן בלעדי לחוק הישראלי. כל מחלוקת שתתעורר תהיה נתונה בלעדית לסמכותם של בתי המשפט בתל אביב .